התעשייה בישראל - רקע היסטורי

בראשית ימיו של היישוב היהודי המתחדש בארץ ישראל לא הייתה תשתית לצמיחת תעשייה. מכונות לא היו, חומרי גלם היה צריך לייבא במחיר יקר ובדרכים נפתלות, וגם עובדים מיומנים לא היו בנמצא. נוסף על אלה, היישוב הצעיר ומוסדות התנועה הציונית ראו בחקלאות את מלוא הגשמתו של החזון הציוני, שיבת העם לאדמתו, והתבוננו בחשדנות מסוימת בניסיונות של גורמים פרטיים לפתח תעשייה. 

התעשייה בישראלאף על פי כן, כבר בסוף המאה ה - 19 ובתחילת המאה ה - 20 הקימו בארץ יזמים מקומיים אמיצים ונדבנים מאירופה כמה וכמה מפעלי תעשייה, שהעסיקו עובדים רבים והניחו תשתית גם לחיזוקה של החקלאות ולמיכונה.

בשנת 1921 התאגדו בפעם הראשונה המעסיקים במשק העברי, והקימו את "התאחדות בעלי התעשייה ונותני העבודה". כעבור ארבע שנים התפרקה השותפות, והתעשיינים הקימו את "התאחדות בעלי התעשייה בארץ ישראל", שהפכה לימים ל"התאחדות התעשיינים". 

ההתאחדות שמה לה למטרה לסייע לבעלי המפעלים בגיוס הון, בהתמודדות משותפת עם האיגודים המקצועיים של העובדים, במאבקים עם הרשויות בענייני מכס, היטלים, הגבלות יבוא וכן הלאה, ובעיקר בפיתוח החזון של התעשייה הציונית המשגשגת, שהייתה נדבך יסודי בחוזקה של המדינה שבדרך. 

לצד תרומתה הישירה לביטחון במדינה חיזקה התעשייה הישראלית את המדינה בדרכים שונות ומגוונות. תעשיינים שהעמידו את החלוציות לנגד עיניהם העתיקו מפעלים רבים לאזורים מרוחקים בנגב ובגליל, בסיוע מדיניות נבונה של הממשלה, ויצרו במקומות רבים את התשתית התעסוקתית העיקרית לתושבי האזור. מפעלי התעשייה קלטו לעבודה במשך השנים מאות אלפי עולים חדשים, וסייעו בפרנסתם ובשילובם בחברה. 

התעשייה הישראלית נזקקה למהנדסים ולעובדים מקצועיים אחרים, ופעלה רבות להכשרתם ולקידום החינוך הטכנולוגי בישראל. התאחדות התעשיינים יזמה תכניות להעמקת לימודי התעשייה, היזמות והטכנולוגיה המתקדמת בבתי ספר ובמוסדות להשכלה גבוהה ולשיתוף פעולה פורה בין מוסדות החינוך למפעלי התעשייה.

במשך השנים התמודדו התעשיינים בישראל עם משברים רבים; תקופות של מצוקה כלכלית ואינפלציה דוהרת, שביתות עובדים, מלחמות ומתיחות ביטחונית ותחרות גוברת והולכת עם יבוא זול ממדינות העולם השלישי. על אף הקשיים האלה השכילו התעשיינים בישראל, בחריצות, ביוזמה, בתושייה ובחזון, לבנות ולפתח תעשייה משגשגת, המנצלת את היתרונות הטכנולוגיים של ישראל. התעשייה של הטכנולוגיה הישראלית ושל חברות ההזנק היא מן המובילות בתחומה בעולם, אך החדשנות הטכנולוגית אינה מוגבלת רק לתחום זה, והיא מושכת קדימה את כל ענפי התעשייה.