icon
פורום כחול לבן

פורום מטה "מיוצר בישראל (כחול-לבן)", שבהתאחדות התעשיינים, פועל לחיזוק והגדלת רכש מתוצרת מקומית, הן בשמירה על אכיפת הוראות הדין בדבר העדפת תוצרת הארץ במכרזים ציבוריים ובדבר רכש גומלין, והן בהגברת המודעות ועידוד הציבור לרכש מוצרים כחול-לבן, לבר-אובליגטורית.

הפורום מתווה את אסטרטגיית ומדיניות המטה, למען חיזוק מפעלי התעשייה והגברת מקומות התעסוקה בישראל.

מטרת הפורום, לגבש גם המלצות באשר לעמדותיו של המטה, כפי שמוצגות בפני מקבלי ההחלטות בישראל.

מטה "מיוצר בישראל (כחול לבן)" עובד בשיתוף פעולה עם מטה כחול-לבן במשרד הכלכלה והתעשייה ובהסתדרות, ועם הרשפ"ת בנושאי רכש גומלין. הפעילות המשותפת כוללת קידום דברי חקיקה לשיפור תחולת חובת ההעדפה במכרזים, לרבות שינוי אופן סיווג טובין המיוצרים בישראל (כללי המקור) בשת"פ המכס ומינהל תעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה, התערבות וסיוע פרטני במקרי פגיעה בתעשייה, הענקת תו "מיוצר בישראל" לטובין מקומיים ולתוצרת חקלאית טרייה מקומית, פעילויות חינוך ושיווק בקרב תלמידים, בני נוער, ועדי עובדים והפקת קמפיינים תקשורתיים להגברת המודעות לרכש כחול-לבן.

הפורום מונה 54 חברים, כולל היו"ר, מנכ"לים וחברי הנהלה בכירים ממפעלים, אשר מייצגים את התעשייה בישראל על כלל ענפיה. 

במסגרת הפורום מתקיימים דיונים בנושאים הבאים: אסטרטגיית מיתוג "כחול לבן" בקרב הציבור, תיקוני חקיקה הנוגעת להעדפת תוצרת הארץ במכרזים ממשלתיים וסמי-ממשלתיים, מענה וטיפול פרטני במקרים חריגים בנוגע לכללי המקור החדשים, הגברת אכיפת התקנות לרבות רכש גומלין, ייצוג בועדת הכלכלה בכנסת, מול החשכ"ל באוצר ומשרד הכלכלה והתעשייה במקרים של תלונות תעשיינים על הדרת תעשייה מקומית במכרזים ציבוריים, הגברת מודעות לרכש כחול-לבן בקרב אנשי רכש בחברות, בקרב המפעלים עצמם ובקרב ציבור הצרכנים הפרטי, כמו גם אפשרויות התמודדות דרך נושאי רכש גומלין, היטל היצף, תקינה, מכס והיטלי סחר, לאור הסכם GPA.

יו"ר הועדה: ריצי'י ריכטמן

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

ליאור כוכבי

שם: ליאור כוכבי

תפקיד:

מנהל קשרי ממשל

טלפון: 050-9888077
03-5198870