icon
פורום Responsible Care

תוכנית ה- Responsible Care היא תכנית הדגל הוולונטרית של התעשייה הכימית בעולם בתחומי איכות הסביבה, בטיחות, גהות ובטחון, כאשר נדבכיה העיקריים הם המחויבות לשיפור מתמיד ופתיחות כלפי מחזיקי עניין. 
התכנית מיושמת בכ- 60 איגודי כימיה ברחבי העולם, בחברות הכימיה הגדולות והותיקות ומהווה את התכנית הותיקה, האמינה והיוקרתית ביותר מבין הפעילויות הוולונטריות בתעשייה הכימית. איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה מפעיל את התכנית בישראל החל משנת 2001. 

פורום ה- Responsible Care מהווה מסגרת לפעילות בין מפעלית שמטרתה לקדם התייעלות בתחומי הבטיחות, גהות, איכות סביבה וביטחון בענפי הכימיה תוך למידה מהנעשה במפעלים אחרים ובמדינות אחרות. כמו כן, לפעילות הפורום תפקיד חשוב בקידום תדמית התעשייה הכימית בישראל.

יו"ר הפורום: יאן וולפסון, יועץ סביבתי

 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

עתר חייק

שם: עתר חייק

תפקיד:

ראש תחום ניהול סיכונים

טלפון: ‎03-5198724
‎052-5561199