עתיד עולם העבודה - כנס התעסוקה של הקרן ההדדית והתאחדות התעשיינים 20204