התאחדות התעשיינים בישראל

התאחדות התעשיינים הינה הגוף המאגד למעלה מ-100 שנה, את תעשייני ישראל. התאחדות והתעשיינים הובילו את המשק הישראלי מראשית ימי היישוב והצעידו את ישראל לעוצמתה הטכנולוגית ולשגשוגה הכלכלי. התעשייה בישראל ממלאת תפקיד מפתח בכל תחומי החיים, מתרומתה הרבה לביטחון המדינה וסיועה בקליטת העלייה ובחיזוק הפריפריה ועד להשקעתה הרבה בחינוך ובקהילה.

התאחדות התעשיינים בישראל

בהתאחדות חברים למעלה מ - 2000 ארגונים ומפעלי תעשייה, המעסיקים כ - 400 אלף עובדים, הנהנים ממגוון רחב של תמיכה ושירותים ברמה הלאומית וברמה המפעלית היומיומית.

ההתאחדות מהווה גב חזק לתעשיין ומשמשת כתובת ובית לכל ענפי התעשייה: האלקטרוניקה, התוכנה, הטקסטיל, הכימיה, הפרמצבטיקה, איכות הסביבה, המזון, המתכת והחשמל ומוצרי צריכה ובנייה.

כגוף אחד, מייצגים חברי התאחדות התעשיינים את הכוח הכלכלי המוביל במשק. ההתאחדות שותפה מלאה לקברניטי המשק לקבלת החלטות ברמה המדינית והמקרו כלכלית ומהווה גשר למערכות כלכליות כלל עולמיות. מתוקף מעמדה מייצגת ההתאחדות את המעסיקים אל מול ההסתדרות והממשלה בדגש על שיפור הסביבה העסקית ופיתוח התעשייה הישראלית ומקיימת לאורך השנים תפקיד חשוב בעיצוב יחסי העבודה וביצירת אפיקי הידברות יעילים ונכונים. נשיא התאחדות התעשיינים גם כיו"ר נשיאות המעסיקים והעסקים בישראל - ארגון הגג של ארגוני המעבידים בישראל.

ד"ר רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים
רובי גינל, מנכ"ל התאחדות התעשיינים

בהתאחדות התעשיינים קיימים פורומים וועדות בנושאים רוחביים וענפיים. בפורומים אלו יושבים תעשיינים אשר מתווים את פעילות ומדיניות ההתאחדות.