פרס התעשייה

התאחדות התעשיינים מעניקה מידי שנתיים באירוע אחד את פרסי התעשייה ופרסי מפעל חיים בתעשייה (בהתאם לתקנון הפרסים החדש שעודכן בשנת 2018).
מקבלי הפרסים נבחרים ע"י ועדת שיפוט ציבורית.

פרס התעשייה-מנהלים מצטיינים בתעשייה:
הפרסים מוענקים לממלאי/ות תפקידים ניהוליים בכירים בחברות תעשייה (Senior Executive) עבור הישגים מיוחדים, פעילות מיוחדת או הצטיינות בתחום עיסוקיהם בניהול התעשייתי, על קידום רעיונות חדשים בתחום התעשייה וכן על גילוי יוזמה, חזון או פעילות מיוחדת בתחום הפיתוח התעשייתי.
 

 

רשימת זוכי פרס התעשייה לדורותיהם

2023


2018


2016


2014

2011


2007


2006


2005


2004


2003


2001


2000


1999
 


1998


1997


1996


1995


1994


1993


1992


1991


1990


1989


1988


1987


1986


1985

 • אלי אדמוני – יו"ר – אביק
 • אריאל בן טובים – יו"ר – אביק
 • בנימין פלד ז"ל – יו"ר - אלרון
 • עמנואל גיל – יו"ר - אלרון
 • יוסף זרחין ז"ל – יו"ר - אדרת-שומרון
 • ארנסט וודק ז"ל – יו"ר - אדרת-שומרון
 • שלמה זבלודוביץ ז"ל – יו"ר – סולתם
 • קלצקי זליג ז"ל – יו"ר – מקט  

1984


1983


1982


1981


1980

 • אברהם בלס – יו"ר – סנפרוסט
 • אורי מנשה ז"ל – יו"ר – קרגל
 • ישראל קוזלוב ז"ל – יו"ר -  פרוטרום
 • אברהם שפירא ז"ל – יו"ר - שטיחי כרמל

1979

 • אדיבה אשר – יו"ר – דגם מערכות
 • ישראל אשר – יו"ר – דגם מערכות
 • ד"ר אברהם סוחמי – יו"ר – אלסינט
 • גרשון רוזוב ז"ל – יו"ר – גבור
 • ד"ר יואל בן-טובים ז"ל – יו"ר – אביק
 • דב יעקובוביץ ז"ל – יו"ר – קשת

1978


1977


1976


1975