רשימת נספחים מסחריים ונציגויות של משרד הכלכלה בחו"ל

המינהל לסחר חוץ במשרד הכלכלה מפעיל כיום מערך של 40 נספחים מסחריים בשווקי יעד מובילים ברחבי העולם.

תפקיד הנספחים כולל בין השאר:

  • איתור ויצירת הזדמנויות עסקיות
  • קידום יצוא וסחר
  • עידוד השקעות
  • טיפול וקידום של הסכמי סחר בינ"ל
  • טיפול בחסמי סחר
  • הסברה כלכלית
  • עידוד מיזמים משותפים בילטראליים
  • סיוע פרטני לחברות


האגף לסחר-חוץ וקשרים בינ"ל בהתאחדות התעשיינים נמצא בקשר רציף עם אנשי המנהל לסחר-חוץ ועם הנספחים המסחריים בשווקי היעד. נשמח לסייע ולתאם כל פנייה על מנת להבטיח את השירות היעיל ביותר ליצואן.

רשימת נספחים מסחריים ונציגויות של משרד הכלכלה בחו"ל