פטור מתשלום אגרת כיבוי אש ל'שטח שאינו מבונה' העולה על 4,000 מ"ר


20/06/2017
 
בינואר 2017 נכנסו לתוקפן תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (אגרות ותשלומים בעד שירותים), התשע"ז-2017, אשר קובעות בהתאם לסעיף 1(ב) לתוספת לתקנות כי:
 
"על אף האמור בסעיף 1(א) עלה השטח שאינו מבונה במקרקעין על 4,000 מ"ר, לא יובא לצורך חישוב האגרה השטח שאינו מבונה שאין בו מטען אש ואינו נדרש במענה של אמצעי כיבוי".
 
תיקון זה מביא פטור מתשלום אגרת כיבוי אש עבור שטחים פתוחים אשר אין עליהם מטעני אש, וגדולים מ- 4,000 מ"ר. הפטור הוא מהמ"ר הראשון ועשוי לחסוך אלפי שקלים בשנה.
 
לעיון בתקנון יש לפתוח את קובץ ה- PDF בתחתית העמוד.
 
 
 
 לשאלות ופרטים נוספים, ניתן לפנות אל אגף כלכלה ורגולציה:
 
אלעד נצר, כלכלן תחום אנרגיה ותשתיות, בטלפון: 03-5198739 דוא"ל: elad@industry.org.il

 

אגרות ותשלומים בעד שירותים