שאלות ותשובות נפוצות


בנושאי מיסוי עירוני 


שאלה- כיצד הרשות מסווגת את מפעלי התעשייה מבחינת תעריף לאור השימושים השונים 
במבנה ?

תשובה – ברוב הרשויות באזור מרחב ירושלים נהוג הכלל לפיו "הולכים אחר השימוש
העיקרי" דהיינו אם מהות הפעילות העסקית הינה תעשייה, או בית תוכנה אזי מרבית
שטחי המפעל המשמשים לשם הפעילות הזו אמורים ליהנות מסיווג תעשייה.
 
שאלה- אני מנהל כספים ממפעל תעשייתי, לאחרונה הוספנו שטח למפעל וקיבלנו מהעירייה
דרישת תשלום גבוהה ביותר בנושא ארנונה, מה עושים?

תשובה– פנה אלינו ואנו נסייע לך בגיבוש החומר המתאים ובפניה לעירייה לסווג 
את הנכס בהתאם.


 
בנושא סיוע והטבות לתעשייה בעיר

 
שאלה- אילו הטבות יש ליזם או תעשיין המעוניין להקים מפעל / חברת היי-טק או להרחיב
פעילות בירושלים?

תשובה– העיר ירושלים נהנית ממעמד של אזור עדיפות לאומית א' ברוב שטחה,
לרוב סוגי המפעלים בהם חברות היי-טק ואף תעשייה מסורתית.
ההטבות הנגזרות ממעמד זה הינן בתחום מרכז ההשקעות, מענקי מו"פ של המדען הראשי,
מענקים לחברות הפועלות בחממות ועוד
חברות המרחיבות, בונות או מתחילות פעילות תעשייתית בירושלים עשויות לקבל
בנוסף לנ"ל גם הטבות ייחודיות הנגזרות מ"חבילת הצמיחה לירושלים" – בהם – 
מענק על הרחבה או הקמת מפעל, השתתפות בשכר דירה לעובדים אשר יעתיקו 
מקום מגוריהם לירושלים, השתתפות בעלויות פיתוח למקימים מבנה, מענק לחברות
הזנק עבור העסקת עובדים ועוד.


 
בנושא עובדי שטחים  


שאלה–  מהי המדיניות בנוגע להעסקת עובדי שטחים מבחינת קריטריונים 
באזורי התעשייה במרחב ירושלים ?

כמו כן מתי אני עשוי לצפות שהעובדים לא יוכלו להגיע לעבודה בשל מגבלות 
כאלו ואחרות ?

תשובה– נושא העסקת כ"א מהשטחים מטופל ע"י כמה גורמים מקצועיים החל
מגורמי הביטחון, המינהל האזרחי, וגורמי התעסוקה בישראל , קרי, שרות התעסוקה.
בכל אזור ואזור נשקל כל מקרה לגופו אולם חשוב ביותר כי עבור כל עובד המגיע
למפעל תיעשה פרוצדורת האישורים כנדרש. בעתות סגר , בחגים ובזמנים מסוימים
ישנן הגבלות על כניסת פלשתינאיים בהם גם עובדים בעלי היתר לעבוד בישראל.
ניתן לפנות אלינו לבירורים בנושא זה.