הזמנה למפגש עם מושל פלורידה - 4/12/2017

אנו מתכבדים להזמינכם לארוחת בוקר ביחד עם משלחת אנשי עסקים מפלורידה בראשות המושל.

לפרטים נוספים - קישור