הרשאה למסחר עם עירק לשנת 2018

להלן פקודת איסור סחר עם האויב באתר משרד האוצר:

http://mof.gov.il/IsraelSanctions/law/Pages/EnemyTrade1939.aspx

לצורך הפקודה הוגדרו איראן, עיראק, סוריה ולבנון כמדינות אויב.

יחד עם זאת, לגבי עיראק קיימת הרשאה כללית, חתומה ע"י שר האוצר המקנה היתר זמני לפעילות כלכלית מול עיראק, , רצ"ב ההרשאה שניתנה לשנת 2018 - לחצ/י כאן