הזמנה למפגש תעשיינים בק.גת עם מנכ"ל משרד הכלכלה 9.1.18