סיכום מפגש ראשון והמשך תהליך היוועצות – "עתיד התעשייה בנגב – לאן?"