הצעה להצטרפות לתוכנית המתמחים היוקרתית של אוניברסיטת בן גוריון