מצגת בנושא המשפט הסביבתי, עקרונות יסוד ופרקטיקה 23.10.18