שירות חדש לגיוס, הכשרה ופיתוח עובדים לחברות תעשייה ועסקים באשקלון