פירוט מועדים ואזורים בהם ניתנו הנחיות ההתגוננות מטעם פיקוד העורף