מצגת של שרון אנקר בנושא מהנדס איכות "פרופסיה בהתהוות"