פעילות ועדת העבודה במרחב דרום – איסוף נתונים בתחומי ניצול ימי מחלה ושיעור תחלופת עובדים בתעשייה