תוכנית החונכות להטמעת תהליכי איכות ומצוינות בחברות תעשייה בדרום