מועדים ואזורים בהם ניתנו הוראות התגוננות של פיקוד העורף החל מיום 1.5.2018