התמודדות עם ניצול לרעה של ימי המחלה - סיכום על ביצוע פיילוט עם קופת חולים 'כללית' מחוז דרום