סיכום מפגש חשיבה לתיעדוף וביצוע הכשרות מקצועיות לעובדים קיימים בתעשייה – 7.7.2019