חוזר התאחדות התעשיינים בדבר הסכם קיבוצי לפיצוי בגין שכר עובדים