ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה 2005