קורס להכשרת נאמני איכות ועורכי מבדקים במפעלי הדרום