החלטת ממשלה להכרזה על העיר אשקלון כאזור עדיפות לאומית א