נפתחה האפשרות לקבלת מענק השתתפות בהוצאות קבועות לחברות עם מחזור שנתי של עד 400 מיליון ₪ (פעימה 5)