הסדרה גישור ובוררות ככלי לצמצום הליכים משפטיים בסכסוכים העסקיים הנובעים ממשבר הקורונה