עובד שאינו אזרח ישראלי, המועסק בענף התעשייה, לא יהיה זכאי לתשלום שכר עבור שבתון ביום הבחירות לכנסת

לעדכונכם, בעקבות פעילות אינטנסיבית של התאחדות התעשיינים, עברה בקריאה שנייה ושלישית אמש בכנסת הצעת חוק המתקנת את חוק הבחירות לכנסת וקובעת כי עובד שאינו אזרח ישראלי, המועסק בענף התעשייה, לא יהיה זכאי לתשלום שכר עבור שבתון ביום הבחירות לכנסת, ואם עבד ביום הבחירות לא יהיה זכאי לשכר נוסף על שכרו הרגיל, אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי צו הרחבה או הסכם אישי החל על העובד.

יחד עם זאת, העובד זכאי לתשלום באותו היום אם נעדר בגין  מחלה, חופשה, חג, אבל, מנוחת פיצוי חלף מנוחה שבועית והיעדרות לפי חוק עבודת נשים.

לשאלות בנושא ניתן לפנות לאגף עבודה בהתאחדות התעשיינים

בטל'

03-5198824

03-5198731

03-5198819