גלובס: הצעת חוק: שיפוי למעסיקים על תשלום שכר לעובדים בימי השבתון