משה אחימס

ראש תחום QHSE בחברת אדמה 
מהנדס כימיה, בן 53

מזה כארבע שנים מנהל את תחום האיכות, בטיחות, קיימות ואיכות הסביבה של קבוצת אדמה. אמון על הכנה ועמידה במדיניות, יעדים, תוכנית עבודה והשקעות עבור כלל מפעלי הקבוצה בארץ ובחו"ל בנושאי QHSE.  
תפקידים בעבר: ניהול מפעל מכתשים נאות-חובב, ניהול מפעל חיפה כימיקלים דרום, ניהול הייצור של כלל מפעלי קבוצת אדמה מחוץ לישראל. 

תפקידים ציבוריים:
ראש הועדה לקיימות בהתאחדות התעשיינים