קידום כלכלה מעגלית בתעשייה

אנו שמחים לעדכן על פעילות נוספת שלנו לקידום הכלכלה המעגלית. איגוד הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה בהתאחדות קיים מפגש מיוחד עם שגרירות פינלנד במטרה ללמוד על תהליכים של קידום כלכלה מעגלית, להעמקת הפעילות החיובית של התעשייה בנושא בישראל. המפגש התקיים בהשתתפות שגרירת פינלנד בישראל, הגב' קירסיקה לטו-אסקיינן, ושורה של תעשיינים בתחום הכימיה.

בין היתר נידון הצורך להפחית משמעותית פליטות בכדי לעמוד ביעדים שהוצבו בפינלנד לשנת 2050, ועל הפתרונות השונים שעומדים על הפרק, בהם הגברת שימוש חוזר ונצילות, חשמול התעשייה והגברת חדשנות במחזור (כגון מחזור כימי של סוללות). כמו כן, נידונה חשיבותם של כלי מדידה תקפים וכמותיים ככל הניתן, בהם גם ה-LCA המוכר.

למצגות שהוצגו במפגש – לחצו כאן .