• התמודדות עם תביעות במסגרת חוקי אחריות יצרן מורחבת