מפגש המועדון העסקי למנהלים בכירים בתעשייה הדרומית 1.6.21