מידע/הצעת מחיר
פרטי התקשרות
איש הקשר
שם הספק
תחום
קרן גז
אקרשטיין תעשיות
אספקת מרחבים מוגנים
פנחס אלבז – מנהל תחום מיגון
רדימיקס מוצרי בטון ישראל בע"מ
אספקת מרחבים מוגנים