סוגיית היעדרויות עובדים ושכר

בשלב זה אין עדיין מתווה אשר מסדיר את סוגיית תשלום השכר לעובדים והשיפוי למעסיקים.

סוגיות אלה פעמים מוסדרות בין ארגוני המעסיקים, המדינה וההסתדרות הכללית. כך למשל, הסדרים שגובשו בעבר חייבו מעסיקים לשלם שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה עקב הנחיה של פיקוד העורף, והמעסיקים קיבלו החזר על כך ממס רכוש. מכל מקום, בשלב זה הסדר כאמור לא גובש ולפיכך ככלל, החוק אינו מחייב מעסיק לשלם שכר לעובד אשר לא הגיע לעבודה. מומלץ לבחון את המקרה לאור נסיבותיו הספציפיות, ולפנות לאגף עבודה ומשאבי אנוש על פי הפרטים המפורטים מטה.

 נציין כי חברות תעשייה הפועלות באזור 0-7 ק"מ מגבול הרצועה, זכאיות לקבלת פיצוי בגין היעדרות עובדים, עקב סגירת מוסדות החינוך, זאת בהתאם להגדרתם כ'ישוב ספר'.

היתרי העסקה מיוחדים

היחידה למתן היתרי העסקה מיוחדים שפועלת במסגרת מנהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים עוסקת בהנפקת היתרים מיוחדים למפעלים שבשל המצב הבטחוני נפגעו סדרי עבודתם.  

ניתן לפיכך לפנות אליה ולהגיש בקשה לקבלת היתר לעבוד בשעות נוספות חריגות, אשר תיבחן  על ידה.

לשאלות והבהרות בנושא יחסי עבודה, היעדרויות, תשלום שכר והיתרי העסקה מיוחדים, יש לפנות לאגף עבודה ומשאבי אנוש בהתאחדות התעשיינים בטלפון  03-5198819, 03-5198824, 03-5198731