האטת האינפלציה וירידה ברווחי הייטק: השפעת השקל החזק