הקמה או הרחבה של מפעלים בהטבות ייחודיות לחברי ההתאחדות