מוקד מאוחד לפניות בכל נושא משפטי הקשור למלחמה באוקראינה ולסנקציות הבינלאומיות