icon תקינה / הגבלים עסקיים

עו"ד, אייל פרובלר

המומחה שלך בנושאים הבאים

 • סיוע בקידום רוויזיה בתקן קיים וכתיבת תקן חדש
 • סיוע בקבלת פטור מעמידה בתקן
 • נציגות בוועדות התקינה הישראליות והבינ"ל
 • מכון התקנים
 • מערכת תו התקן ומניעת ביטול היתר
 • הפחתת עלויות במרחב התקינה
 • קיום מפגשים בין מפעלי תעשייה לנציגי מכון התקנים, משרד הכלכלה והתעשייה ויתר הגורמים הרלוונטיים במרחב התקינה
 • העברת תלונות למשרד הכלכלה והתעשייה - עבירות על חוק התקנים
 • העברת מידע שוטף לתעשיין: תקנים שיצאו לביקורת ציבור, שינוי בנהלים, הנחיות הממונה בנוגע להכרזות / הסרות רשמיות ושינויי קבוצות יבוא
 • הגבלים עסקיים
 • הגנת הצרכן
עו

כאן לשירותכם,

ליצירת קשר:


כתובת : רח' המרד 29, ת"א


טלפון : 052-8705848 / 03-5198835