icon מרחב צפון

רועי ישראלי

המומחה שלך בנושאים הבאים

 

  • קשר ישיר עם הרשויות המוניציפאליות הקרובות והכרת המרחב הגיאוגרפי.
  • קשר ישיר והיכרות עם מינהלות אזורי התעשייה הקרובים למפעלך.
  • סוגיות ארנונה, היטלים, אגרות ורישוי מול הרשות המקומית.
  • קשר וסיוע בפתרון בעיות מול משרדי ממשלה ברמת מחוז וסיוע בפתרון בעיות ברמה מקומית כדוגמת כב"א, תאגידי מים, רשויות תכנון ועוד.
  • ארגון פעילות ייעודית, מערך הכשרות לחיזוק התעשייה באזור הקרוב למפעל וסל שירותים מקומי מגוון ברמת מרחב
  • פעילות עם מפעלי המגזר הערבי.
  • פעילות מרחבית בתחום קשרי תעשייה- קהילה, העדפת כחול לבן תוצרת הארץ, נטוורק מקצועי וחברתי בין תעשיינים ועוד.
  • חדר מצב קדמי אזורי בשעת חירום ומתן פתרונות ברמה מקומית.
רועי ישראלי

כאן לשירותכם,

ליצירת קשר:


כתובת : בעלי המלאכה 18 מפרץ חיפה


טלפון : 04-8524202
050-6225153