פנייה לאגף סחר חוץ

האגף לסחר חוץ וקשרים בינלאומיים מייצג את האינטרסים של הסקטור התעשייתי במכלול הנושאים הבינלאומיים בתחום מדיניות חוץ כלכלית וסחר חוץ. האגף מעורב בהחלטות המתקבלות בקרב הועדות המעורבות והסכמי הסחר החופשי הבילטראליים והמולטילטראליים של ישראל

האגף פועל מול גופים בינלאומיים OECD) ,WTO ,WEF), בנושאים מגוונים המשפיעים על הסחר העולמי, כגון: רגולציה ונורמות בינלאומיות, הקלות מכסיות ולא מכסיות ובסחר בשירותים. 

כמו כן, ניתנים שירותי ייעוץ פרטניים לתעשיינים לצורך קידום היצוא הישראלי כגון: איתור שותפים עסקיים, הגנות מכסיות ויצירת שותפויות טכנולוגיות בינלאומיות.

למידע נוסף