ספקי ציוד לשעת חירום

 

" יובהר כי אין בפרסום זה המלצה לשכור שירותיה של חברה זו או אחרת ואין בו התחייבות או ערובה לטיב או איכות השירות או המוצר המוצעים וכי התאחדות התעשיינים מהווה גורם מתווך בלבד ולא תישא באחריות כלשהיא לרבות למתן השירות ואיכותו."