icon
פורום יצרני מעליות

ארגון יצרני המעליות מייצג את מרבית החברות הפועלות בענף, האחראיות לכ -85% מפעילות יצור והרכבת המעליות בישראל. חברי הארגון נמצאים בפיקוח מלא של מכון התקנים הישראלי והמעליות מתוצרתם נושאות תו-תקן.

הארגון עוסק בקידום התקינה המקצועית למעליות וכן מסייע לפעילות הכשרת עובדים לענף.

יו"ר הפורום: אורן מייטוס, מנכ"ל, אלקטרה

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

גיל רגב

שם: גיל רגב

תפקיד:

מנהל לקוח, ראש מטה חירום, מנהל חדר מצב - התאחדות התעשיינים

טלפון: 03-5198843
050-9478743