icon
פורום יצרני חשמל
קטנים

הפורום מייצג את יצרני החשמל הקטנים ופועל לשילובן של תחנות כוח אלו אל מפעלי התעשייה הממוקמים ברובם בפריפריה.

הפורום פועל באמצעות יצרני החשמל הקטנים להוזלת עלויות האנרגיה, להורדת יוקר המחיה ולהגברת כושר התחרות של מפעלי התעשייה הישראלית, תוך שמירה על איכות הסביבה. זאת בצד, ייצוב וגיבוי רשת החשמל המקומית והארצית והפחתת האיבודים ברשת החשמל. 

יו"ר הפורום: יצחק קיאלי, מנכ"ל, פי.אי. איי. אנרגיה בע"מ

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

גיל רגב

שם: גיל רגב

תפקיד:

מנהל לקוח, ראש מטה חירום, מנהל חדר מצב - התאחדות התעשיינים

טלפון: 03-5198843
050-9478743