icon
פורום יצרני גרורים
ונגררים

הפורום מסייע ליצרנים החברים בענף הגרורים והמרכבים בפיתרון בעיות מול משרד התחבורה, מכון התקנים וגופים נוספים. 

בנוסף ,הפורום מקדם את העמקת הקשר ושיתוף הפעולה עם אגף הרכב במשרד התחבורה ופועל למתן היתרים לייצור נגררים להובלת כלים כבדים וציוד חורג. את פעילות הפורום מלווה מהנדס אשר אמון על כל ההיבטים המקצועיים.

יו"ר הפורום: יאיר זלדין, משנה למנכ"ל שביט ובניו בע"מ לשעבר.

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

אורן גולן

שם: אורן גולן

תפקיד:

מנהל לקוח

טלפון: 03-5198853
050-9478853