icon
פורום יצרני פרופילי אלומיניום

הפורום מייצג את יצרני האלומיניום עתירי הטכנולוגיה אשר מספקים את תוצרתם לענף הבנייה הפרטית והמוסדית, ולאחרונה גם לענפי הרכב, הביטחון והתעופה.

הפורום פועל לקדם תחרות הוגנת בשוק פרופילי האלומיניום, להעלות את רמת המוצרים הנמכרים לשוק הישראלי וליצור תקן מתקדם בתחום זה.

יו"ר הפורום: ראי שנקר, מנהל פיתוח עסקי, קליל תעשיות בע"מ

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

אורן גולן

שם: אורן גולן

תפקיד:

מנהל לקוח

טלפון: 03-5198853
050-9478853