icon
פורום תעשיות המים

הפורום מאגד יצרנים שמספקים מוצרים, שירותים וטכנולוגיות מתקדמות הקשורים באופן ישיר או משיקים לתעשיית המים; יועצים, חברות הנדסה, אנשי אקדמיה, יצרני צינורות, יצרני מגופים, מתקני סינון, יצרני משאבות, חברות לטיפול בשפכים.

הפורום מייצג את האינטרסים הכללים של תעשייני המים מול הרשויות ומשרדי הממשלה, תוך קיום קשר הדוק עם: נציבות המים, רשות המים, חברת מקורות, הרשות לשיתוף פעולה אזורי ומנהלי החברות והפרויקטים המובילים בתעשיית המים הישראלית.

בין עיקרי הפעילות; חיבור להזדמנויות קונקרטיות בתחום המים, קידום שיתופי פעולה בין התעשייה לבין הגופים המקדמים של תעשיית המים והיערכות לצורכי משק המים הישראלי בפרט ותעשיית המים העולמית בכלל.

יו"ר הפורום: דוד וקסמן, מנכ"ל סנסוייל אינוביישנס בע"מ

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

איל לביא

שם: איל לביא

תפקיד:

מנהל תעשיות המים ומנהל דור ההמשך

טלפון: 03-5198750
054-3848848