icon
פורום יצרני לוחות
חשמל

פורום יצרני לוחות חשמל מאגד בתוכו יצרני לוחות חשמל, אשר להם הסמכה מטעם מכון התקנים לייצור לוחות חשמל (תו תקן). הפורום פועל להעלאת הידע והרמה המקצועית בקרב יצרני לוחות החשמל באמצעות הדרכות, הכשרות ומאמרים מקצועיים. 

הפורום פועל לקידום התקינה בענף לוחות החשמל באמצעות תקן ותו תקן ומעודד שיתופי פעולה עם גופים בעלי עניין בענף : מהנדסים יועצים, מכון התקנים וכיבוי אש. 

יו"ר הפורום: דני וייסמן , יו"ר ארדן הנדסת חשמל

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

איתן מנדל

שם: איתן מנדל

תפקיד:

מנהל חטיבת תעשיות ביטחוניות ומנהל פורום יצרני לוחות חשמל

טלפון: 03-5198869
050-6701843